Mihai Stănișoară învestit în funcția de ministru al Apărării Naționale (Mihai Stănișoară was appointed Minister of National Defence)

Fostul ministru al Apãrãrii, Teodor Meleºcanu, adresându-se audienþei (Former Minister of Defense, Teodor Melescanu, addresses to the audiance)- foto Eugen Mihai

Fostul ministru al Apărării, Teodor Meleșcanu, adresându-se audienței (Former Minister of Defense, Teodor Melescanu, addresses to the audiance)- foto Eugen Mihai