Mihai Stănișoară învestit în funcția de ministru al Apărării Naționale (Mihai Stănișoară was appointed Minister of National Defence)

Personalul M.Ap. participant la ºedinþã (MoD personnel-participants in the ceremony)- foto Eugen Mihai

Personalul M.Ap. participant la ședință (MoD personnel-participants in the ceremony)- foto Eugen Mihai