Video-teleconferință a conducerii M.Ap. cu militarii din teatrele de operații (The MoD leaders in video-teleconference with the militaries from the theatres of operations)

Militarii români din Afganistan în timpul videoconferinþei (Romanian militaries from Afghanistan during the video-conference)- foto Dumitru Toma

Militarii români din Afganistan în timpul videoconferinței (Romanian militaries from Afghanistan during the video-conference)- foto Dumitru Toma