Video-teleconferință a conducerii M.Ap. cu militarii din teatrele de operații (The MoD leaders in video-teleconference with the militaries from the theatres of operations)

Militari din Kosovo în timpul videoconferinþei (Militaries from Kosovo during the video-conference)- foto Dumitru Toma

Militari din Kosovo în timpul videoconferinței (Militaries from Kosovo during the video-conference)- foto Dumitru Toma