Defilarea noii serii de soldaþi  voluntari din Forþele Terestre - foto Daniel Chirea
(Marching of the new Land Forces’ series of volunteer soldiers )Noua serie de soldaþi voluntari ai Forþelor Terestre prezintã onorul - foto Daniel Chirea
(The new Land Forces’ series of volunteer soldiers salute) ªeful Instrucþiei ºi Doctrinei din Statul Major al Fortelor Terestre trece în revistã formaþia - foto Daniel Chirea
(Chief of the Land Forces’ Training and Doctrine inspects the troops)
Defilarea noii serii de soldați voluntari din Forțele Terestre - foto Daniel Chirea
(Marching of the new Land Forces’ series of volunteer soldiers )
Vizualizat: 940 ori.
Noua serie de soldați voluntari ai Forțelor Terestre prezintă onorul - foto Daniel Chirea
(The new Land Forces’ series of volunteer soldiers salute)
Vizualizat: 952 ori.
Șeful Instrucției și Doctrinei din Statul Major al Fortelor Terestre trece în revistă formația - foto Daniel Chirea
(Chief of the Land Forces’ Training and Doctrine inspects the troops)
Vizualizat: 1009 ori.
Exersarea salutului - foto Daniel Chirea
(Practicing the salute)ªedinþa de familiarizare cu armamentul individual - foto Daniel Chirea
(Training session for getting accustomed with the individual weapons)ªedinþa de familiarizare cu armamentul individual - foto Daniel Chirea
(Training session for getting accustomed with the individual weapons)
Exersarea salutului - foto Daniel Chirea
(Practicing the salute)
Vizualizat: 827 ori.
Ședința de familiarizare cu armamentul individual - foto Daniel Chirea
(Training session for getting accustomed with the individual weapons)
Vizualizat: 770 ori.
Ședința de familiarizare cu armamentul individual - foto Daniel Chirea
(Training session for getting accustomed with the individual weapons)
Vizualizat: 805 ori.