Predarea-primirea președinției Grupului Director al Inițiativei Regionale "TISA" (Transfer of the “TISA” Regional Initiative’s Leading Group Chairmanship)

Semnarea protocolului foto - Cãtãlin Ovreiu
(Signing the Protocol)

Semnarea protocolului foto - Cătălin Ovreiu
(Signing the Protocol)