Predarea-primirea președinției Grupului Director al Inițiativei Regionale "TISA" (Transfer of the “TISA” Regional Initiative’s Leading Group Chairmanship)

Predarea plachetei oficiale foto - Cãtãlin Ovreiu
(Giving the official medal)

Predarea plachetei oficiale foto - Cătălin Ovreiu
(Giving the official medal)