Predarea-primirea președinției Grupului Director al Inițiativei Regionale "TISA" (Transfer of the “TISA” Regional Initiative’s Leading Group Chairmanship)

Schimb de cadouri oficiale foto - Cãtãlin Ovreiu
(Exchange of official gifts)

Schimb de cadouri oficiale foto - Cătălin Ovreiu
(Exchange of official gifts)