Predarea-primirea președinției Grupului Director al Inițiativei Regionale "TISA" (Transfer of the “TISA” Regional Initiative’s Leading Group Chairmanship)

Fotografie de grup foto - Cãtãlin Ovreiu
(Family photo)

Fotografie de grup foto - Cătălin Ovreiu
(Family photo)