Militari americani decorați post-mortem la Statul Major al Forțelor Terestre (Three U.S. Army soldiers awarded post mortem by the Chief of Staff of Romanian Land Forces)

Doamna Jeri GUTHRIE-CORN semneazã în cartea de onoare a SMFT - foto SMFT
(Mrs. Jeri GUTHRIE-CORN setting her hand on the Land Forces Staff ‘s book of honor)

Doamna Jeri GUTHRIE-CORN semnează în cartea de onoare a SMFT - foto SMFT
(Mrs. Jeri GUTHRIE-CORN setting her hand on the Land Forces Staff ‘s book of honor)