Directorul adjunct pentru operații în cadrul Coaliției Multinaționale din Irak i-a vizitat pe militarii români (The Deputy Director for Operations of the Iraq Multinational Coalition visited the Romanian soldiers)

 Mulþumirile generalului de brigadã Cãtãlin Tomescu - foto Toni Ene
(Bg. Gen. Catalin Tomescu expressing his grateful thanks)

Mulțumirile generalului de brigadă Cătălin Tomescu - foto Toni Ene
(Bg. Gen. Catalin Tomescu expressing his grateful thanks)