Directorul adjunct pentru operații în cadrul Coaliției Multinaționale din Irak i-a vizitat pe militarii români (The Deputy Director for Operations of the Iraq Multinational Coalition visited the Romanian soldiers)

 Generalul de brigadã Cãtãlin Tomescu, reprezentanþi ai batalionului românesc ºi irakian, invitaþi din partea SUA - foto Toni Ene
(Bg. Gen. Catalin Tomescu, Romanian and Iraqi battalions representatives, guests from the US)

Generalul de brigadă Cătălin Tomescu, reprezentanți ai batalionului românesc și irakian, invitați din partea SUA - foto Toni Ene
(Bg. Gen. Catalin Tomescu, Romanian and Iraqi battalions representatives, guests from the US)