Retragere cu torþe - foto Edi BorhanRetragere cu torþe -  foto Edi BorhanRetragere cu torþe -  foto Edi Borhan
Retragere cu torțe - foto Edi Borhan
Vizualizat: 671 ori.
Retragere cu torțe - foto Edi Borhan
Vizualizat: 555 ori.
Retragere cu torțe - foto Edi Borhan
Vizualizat: 557 ori.
Regimentul 30 Gradã intrã în dispozitiv în Piaþa Unirii din Iaºi
(The 30th Guard Regiment comes into action in Unirii Square, Iasi)La statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza s-a oficiat o slujbã de cãtre un sobor de preoþi de la Mitropolia Iaºi
(A group of priests officiated a divine service at the Alexandru Ioan Cuza Memorial)Preºedintele României domnul Traian Bãsescu trece în revistã Garda de Onoare
(President of Romania, Mr. Traian Basescu, reviews the Guard of Honour )
Regimentul 30 Gradă intră în dispozitiv în Piața Unirii din Iași
(The 30th Guard Regiment comes into action in Unirii Square, Iasi)
Vizualizat: 996 ori.
La statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza s-a oficiat o slujbă de către un sobor de preoți de la Mitropolia Iași
(A group of priests officiated a divine service at the Alexandru Ioan Cuza Memorial)
Vizualizat: 935 ori.
Președintele României domnul Traian Băsescu trece în revistă Garda de Onoare
(President of Romania, Mr. Traian Basescu, reviews the Guard of Honour )
Vizualizat: 1034 ori.
Defileazã elevii de la Colegiul Militar Liceal "ªtefan cel Mare"
(The scholars from the “Stefan cel Mare” Military College march off in a line)Defileazã militarii Brigãzii 15 Mecanizate
(The military from the 15th Mechanized Brigade march off in a line)Comandantul Batalionului 151 Rãsboieni conduce unitãþile care au defilat în Piaþa Unirii din Iaºi
(The Commander of the 151st “Razboieni” Battalion commands the units that marched in Unirii Square)
Defilează elevii de la Colegiul Militar Liceal "Ștefan cel Mare"
(The scholars from the “Stefan cel Mare” Military College march off in a line)
Vizualizat: 1023 ori.
Defilează militarii Brigăzii 15 Mecanizate
(The military from the 15th Mechanized Brigade march off in a line)
Vizualizat: 776 ori.
Comandantul Batalionului 151 Răsboieni conduce unitățile care au defilat în Piața Unirii din Iași
(The Commander of the 151st “Razboieni” Battalion commands the units that marched in Unirii Square)
Vizualizat: 873 ori.