Secretarul de stat Viorel Oancea salutã drapelul de luptã (State Secretary Viorel Oancea salutes the Combat Colors)- foto Valentin CiobârcãTrecerea în revistã a militarilor batalionului (Review of Battalion)- foto Valentin CiobârcãPersonalitãþi militare ºi civile participante la ceremonial (Military and civilian personalities) - foto Valentin Ciobârcã
Secretarul de stat Viorel Oancea salută drapelul de luptă (State Secretary Viorel Oancea salutes the Combat Colors)- foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 1312 ori.
Trecerea în revistă a militarilor batalionului (Review of Battalion)- foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 1562 ori.
Personalități militare și civile participante la ceremonial (Military and civilian personalities) - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 1379 ori.
Secretarul de stat Oancea îi decoreazã pe militarii care s-au remarcat pe  parcursul misiunii (State Secretary Oancea decorates the militaries with special merits in missions)- foto Valentin CiobârcãFruntaºul Ionuþ Claudiu Butoi este decorat de secretarul de stat (NCO Ionuþ Claudiu Butoi is decorated by the State Secretary)- foto Valentin CiobârcãDupã ºase luni de misiune, în sfârºit alãturi de familie (At last with the family, after six month mission)- foto Valentin Ciobârcã
Secretarul de stat Oancea îi decorează pe militarii care s-au remarcat pe parcursul misiunii (State Secretary Oancea decorates the militaries with special merits in missions)- foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 1384 ori.
Fruntașul Ionuț Claudiu Butoi este decorat de secretarul de stat (NCO Ionuț Claudiu Butoi is decorated by the State Secretary)- foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 1675 ori.
După șase luni de misiune, în sfârșit alături de familie (At last with the family, after six month mission)- foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 1395 ori.
Depuneri de coroane de flori la monumentul închinat sublocotenentului post-mortem Dragoº Alexandrescu – foto Valentin Ciobârcã

 
Sfinþirea monumentului închinat sublocotenentului post-mortem Dragoº Alexandrescu - foto Valentin Ciobârcã
Depuneri de coroane de flori la monumentul închinat sublocotenentului post-mortem Dragoș Alexandrescu – foto Valentin Ciobârcă


Vizualizat: 1041 ori.
Sfințirea monumentului închinat sublocotenentului post-mortem Dragoș Alexandrescu - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 1080 ori.