Ceremonial de repatriere pentru vânătorii de munte musceleni (The Mountain Troops'repatriation ceremony)

Depuneri de coroane de flori la monumentul închinat sublocotenentului post-mortem Dragoº Alexandrescu – foto Valentin Ciobârcã

Depuneri de coroane de flori la monumentul închinat sublocotenentului post-mortem Dragoș Alexandrescu – foto Valentin Ciobârcă