Ceremonial de repatriere pentru vânătorii de munte musceleni (The Mountain Troops'repatriation ceremony)

Sfinþirea monumentului închinat sublocotenentului post-mortem Dragoº Alexandrescu - foto Valentin Ciobârcã

Sfințirea monumentului închinat sublocotenentului post-mortem Dragoș Alexandrescu - foto Valentin Ciobârcă