Ceremonial de repatriere pentru vânătorii de munte musceleni (The Mountain Troops'repatriation ceremony)

Secretarul de stat Viorel Oancea salutã drapelul de luptã (State Secretary Viorel Oancea salutes the Combat Colors)- foto Valentin Ciobârcã

Secretarul de stat Viorel Oancea salută drapelul de luptă (State Secretary Viorel Oancea salutes the Combat Colors)- foto Valentin Ciobârcă