Ceremonial de repatriere pentru vânătorii de munte musceleni (The Mountain Troops'repatriation ceremony)

Trecerea în revistã a militarilor batalionului (Review of Battalion)- foto Valentin Ciobârcã

Trecerea în revistă a militarilor batalionului (Review of Battalion)- foto Valentin Ciobârcă