Ceremonial de repatriere pentru vânătorii de munte musceleni (The Mountain Troops'repatriation ceremony)

Secretarul de stat Oancea îi decoreazã pe militarii care s-au remarcat pe  parcursul misiunii (State Secretary Oancea decorates the militaries with special merits in missions)- foto Valentin Ciobârcã

Secretarul de stat Oancea îi decorează pe militarii care s-au remarcat pe parcursul misiunii (State Secretary Oancea decorates the militaries with special merits in missions)- foto Valentin Ciobârcă