Ceremonial de repatriere pentru vânătorii de munte musceleni (The Mountain Troops'repatriation ceremony)

Fruntaºul Ionuþ Claudiu Butoi este decorat de secretarul de stat (NCO Ionuþ Claudiu Butoi is decorated by the State Secretary)- foto Valentin Ciobârcã

Fruntașul Ionuț Claudiu Butoi este decorat de secretarul de stat (NCO Ionuț Claudiu Butoi is decorated by the State Secretary)- foto Valentin Ciobârcă