Ceremonial de repatriere pentru vânătorii de munte musceleni (The Mountain Troops'repatriation ceremony)

Dupã ºase luni de misiune, în sfârºit alãturi de familie (At last with the family, after six month mission)- foto Valentin Ciobârcã

După șase luni de misiune, în sfârșit alături de familie (At last with the family, after six month mission)- foto Valentin Ciobârcă