Reuniunea informală a miniștrilor apărării din țările membre ale NATO la Cracovia (Informal meeting of NATO Defence Ministers in Cracow)

Aspect din timpul lucrãrilor Aspect from the meeting)- foto www.nato.int

Aspect din timpul lucrărilor Aspect from the meeting)- foto www.nato.int