Se intoneazã imnurile naþionale ale celor douã þãri (Tune of the national Anthems)- foto Valentin CiobârcãOaspetele irakian trece în revistã Garda de onoare (The Iraqi guest reviews the Guard of Honor)- foto Valentin CiobârcãAmiralului Marin îi sunt prezentaþi membrii delegaþiei irakiene (The Iraqi delegates are introduced to Admiral Marin)- foto Valentin Ciobârcã
Se intonează imnurile naționale ale celor două țări (Tune of the national Anthems)- foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 868 ori.
Oaspetele irakian trece în revistă Garda de onoare (The Iraqi guest reviews the Guard of Honor)- foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 1019 ori.
Amiralului Marin îi sunt prezentați membrii delegației irakiene (The Iraqi delegates are introduced to Admiral Marin)- foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 967 ori.
Generalului Zibari îi sunt prezentaþi membrii delegaþiei române (The Romanian delegates are introduced to General Zibari)- foto Valentin CiobârcãAspect din timpul convorbirilor oficiale (Aspect from the official talks)- foto Valentin CiobârcãSchimb de cadouri oficiale (Exchnage of official gifts)- foto Valentin Ciobârcã
Generalului Zibari îi sunt prezentați membrii delegației române (The Romanian delegates are introduced to General Zibari)- foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 1013 ori.
Aspect din timpul convorbirilor oficiale (Aspect from the official talks)- foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 947 ori.
Schimb de cadouri oficiale (Exchnage of official gifts)- foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 949 ori.
Generalul Zibari semneazã în cartea de onoare a SMG (General Zibari signs in the Book of Honor of the General Staff)- foto Valentin CiobârcãDeclaraþie de presã (Press statement)- foto Valentin CiobârcãZiariºti participanþi la declaraþia de presã (Journalists, participants to the press conference)- foto Valentin Ciobârcã
Generalul Zibari semnează în cartea de onoare a SMG (General Zibari signs in the Book of Honor of the General Staff)- foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 845 ori.
Declarație de presă (Press statement)- foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 871 ori.
Ziariști participanți la declarația de presă (Journalists, participants to the press conference)- foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 901 ori.
Vizitarea expoziþiei de echipament militar (Visit in the military equipment exhibition)- foto Valentin Ciobârcã
Vizitarea expoziției de echipament militar (Visit in the military equipment exhibition)- foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 1000 ori.