Șeful Statului Major Întrunit al Armatei Irakiene în vizită în România (Chief of Joint Staff of the Iraqi Armed Forces - in visit in Romania)

Ziariºti participanþi la declaraþia de presã (Journalists, participants to the press conference)- foto Valentin Ciobârcã

Ziariști participanți la declarația de presă (Journalists, participants to the press conference)- foto Valentin Ciobârcă