Autovehiculele VAMTAC gata de misiune (VAMTAC vehicles, ready for mission)- foto Petricã MihalacheDefilare (Parade)- foto Petricã MihalacheDetaºamentul ROFND XVIII gata de misiune (ROFND XVIII Detachment, ready for mission)- foto Petricã Mihalache
Autovehiculele VAMTAC gata de misiune (VAMTAC vehicles, ready for mission)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1967 ori.
Defilare (Parade)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1688 ori.
Detașamentul ROFND XVIII gata de misiune (ROFND XVIII Detachment, ready for mission)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1509 ori.
Discursul maiorului Ionuþ Gheorghe, comandantul detaºamentului (Major Ionuþ Gheorghe, the Detachment's commander)- foto Petricã MihalacheFamilia locotenentului  Nicolae Grigore (Lieutenant Nicolae Grigore with his family)- foto Petricã MihalacheGeneralul de flotilã aerianã Liviu Burhalã, locþiitorul comandatului Comandamentului Operaþional Întrunit, citeºte ordinul de misiune (Air Flotilla General Liviu Burhalã, deputy commander of the Joint Operational Command reads the Order of mission)- foto Petricã Mihalache
Discursul maiorului Ionuț Gheorghe, comandantul detașamentului (Major Ionuț Gheorghe, the Detachment's commander)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1535 ori.
Familia locotenentului Nicolae Grigore (Lieutenant Nicolae Grigore with his family)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1653 ori.
Generalul de flotilă aeriană Liviu Burhală, locțiitorul comandatului Comandamentului Operațional Întrunit, citește ordinul de misiune (Air Flotilla General Liviu Burhală, deputy commander of the Joint Operational Command reads the Order of mission)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1510 ori.
Generalul locotenent dr. Teodor Frunzeti, ºeful Statului Major al Forþelor Terestre, trece în revistã detaºamentul (Lieutenant General Teodor Frunzeti, chief of the Land Forces' Staff reviews the Detachment)- foto Petricã MihalachePoza de familie (Picture with the family)- foto Petricã Mihalache
Generalul locotenent dr. Teodor Frunzeti, șeful Statului Major al Forțelor Terestre, trece în revistă detașamentul (Lieutenant General Teodor Frunzeti, chief of the Land Forces' Staff reviews the Detachment)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1477 ori.
Poza de familie (Picture with the family)- foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1537 ori.