O nouă serie de soldați voluntari depune jurământul militar (A new series of volunteer soldiers will take the Military Oath)

Defilarea soldaþilor de la ªcoala de Aplicaþie a Forþelor Navale din Mangalia  (Parade at the Navy Training School from Mangalia)- foto Grupul mass-media al forþelor navale

Defilarea soldaților de la Școala de Aplicație a Forțelor Navale din Mangalia (Parade at the Navy Training School from Mangalia)- foto Grupul mass-media al forțelor navale