O nouă serie de soldați voluntari depune jurământul militar (A new series of volunteer soldiers will take the Military Oath)

Defilarea soldaþilor la Baza Transport ºi Deservire Bucureºti (Parade at the Transport Base from Bucharest) - foto Marius Vlãduþ

Defilarea soldaților la Baza Transport și Deservire București (Parade at the Transport Base from Bucharest) - foto Marius Vlăduț