O nouă serie de soldați voluntari depune jurământul militar (A new series of volunteer soldiers will take the Military Oath)

Depunerea jurãmântului  militar la Baza Transport ºi Deservire din Bucureºti (Take the Military Oath at the Transport Base from Bucharest)- foto Marius Vlãduþ

Depunerea jurământului militar la Baza Transport și Deservire din București (Take the Military Oath at the Transport Base from Bucharest)- foto Marius Vlăduț