O nouă serie de soldați voluntari depune jurământul militar (A new series of volunteer soldiers will take the Military Oath)

Drapelul de luptã al unitãþii (The unit's Combat Colors)- foto  Marius Vlãduþ

Drapelul de luptă al unității (The unit's Combat Colors)- foto Marius Vlăduț