O nouă serie de soldați voluntari depune jurământul militar (A new series of volunteer soldiers will take the Military Oath)

ªeful Statului Major al Forþelor Aeriene  ºi soldaþii care au depus jurãmântul militar (Chief of Air Force Staff and the soldiers after they took the Mililtary Oath - foto Marian Irimia

Șeful Statului Major al Forțelor Aeriene și soldații care au depus jurământul militar (Chief of Air Force Staff and the soldiers after they took the Mililtary Oath - foto Marian Irimia