O nouă serie de soldați voluntari depune jurământul militar (A new series of volunteer soldiers will take the Military Oath)

Exerciþii demonstrative la Centrul de Instrucþie a Vânãtorilor de Munte Fãgãraº (Demonstrative exercise at Fagaras Mountain Training Center)- foto Liliana Stoian

Exerciții demonstrative la Centrul de Instrucție a Vânătorilor de Munte Făgăraș (Demonstrative exercise at Fagaras Mountain Training Center)- foto Liliana Stoian