Ceremonie de predare - primire a misiunilor în Irak(Military handing over ceremony in Iraq)

Generalul de brigadã Tomescu trece în revistã formaþia (Brigade General Tomescu reviews the formation)- foto Gabi Pãtraºcu

Generalul de brigadă Tomescu trece în revistă formația (Brigade General Tomescu reviews the formation)- foto Gabi Pătrașcu