Aspect din timpul simpozionului - foto Paul OpreaConcurs de ºah organizat de Fundaþia Mareºal Alexandru Averescu - foto Paul OpreaFotografie de grup - foto Paul Oprea
Aspect din timpul simpozionului - foto Paul Oprea
Vizualizat: 622 ori.
Concurs de șah organizat de Fundația Mareșal Alexandru Averescu - foto Paul Oprea
Vizualizat: 559 ori.
Fotografie de grup - foto Paul Oprea
Vizualizat: 655 ori.
Garda de onoare a Comandamentului Operaþional Întrunit - foto Paul OpreaOficialitãþile participante la festivitãþi - foto Paul OpreaStatuia mareºalului Alexandru Averescu din faþa sediului Comandamentului Operaþional Întrunit - foto Paul Oprea
Garda de onoare a Comandamentului Operațional Întrunit - foto Paul Oprea
Vizualizat: 588 ori.
Oficialitățile participante la festivități - foto Paul Oprea
Vizualizat: 717 ori.
Statuia mareșalului Alexandru Averescu din fața sediului Comandamentului Operațional Întrunit - foto Paul Oprea
Vizualizat: 653 ori.