Garda de onoare francezã prezintã onorul (The French Guard of Honor)- foto Roland PellegrinoIntonarea imnurilor de stat ale României ºi Franþei (Tune of state Anthems)- foto Roland PellegrinoMiniºtrii Hervé MORIN ºi Mihai STÃNIªOARÃ la încheierea convorbirilor oficiale (Ministers Hervé MORIN and Mihai STÃNIªOARÃ, at the end of the official talks)- foto Roland Pellegrino
Garda de onoare franceză prezintă onorul (The French Guard of Honor)- foto Roland Pellegrino
Vizualizat: 710 ori.
Intonarea imnurilor de stat ale României și Franței (Tune of state Anthems)- foto Roland Pellegrino
Vizualizat: 738 ori.
Miniștrii Hervé MORIN și Mihai STĂNIȘOARĂ la încheierea convorbirilor oficiale (Ministers Hervé MORIN and Mihai STĂNIȘOARĂ, at the end of the official talks)- foto Roland Pellegrino
Vizualizat: 764 ori.
Miniºtrii român ºi francez ai apãrãrii trec în revistã Garda de onoare (The Romanian and the French Defence Ministers review the Guard of Honor) - foto Roland Pellegrino
Miniștrii român și francez ai apărării trec în revistă Garda de onoare (The Romanian and the French Defence Ministers review the Guard of Honor) - foto Roland Pellegrino
Vizualizat: 833 ori.