Ministrul apărării naționale, în vizită oficială în Franța (Minister of National Defence in official visit in France)

Intonarea imnurilor de stat ale României ºi Franþei (Tune of state Anthems)- foto Roland Pellegrino

Intonarea imnurilor de stat ale României și Franței (Tune of state Anthems)- foto Roland Pellegrino