Ministrul apărării naționale, în vizită oficială în Franța (Minister of National Defence in official visit in France)

Miniºtrii Hervé MORIN ºi Mihai STÃNIªOARÃ la încheierea convorbirilor oficiale (Ministers Hervé MORIN and Mihai STÃNIªOARÃ, at the end of the official talks)- foto Roland Pellegrino

Miniștrii Hervé MORIN și Mihai STĂNIȘOARĂ la încheierea convorbirilor oficiale (Ministers Hervé MORIN and Mihai STĂNIȘOARĂ, at the end of the official talks)- foto Roland Pellegrino