Ministrul apărării naționale, în vizită oficială în Franța (Minister of National Defence in official visit in France)

Miniºtrii român ºi francez ai apãrãrii trec în revistã Garda de onoare (The Romanian and the French Defence Ministers review the Guard of Honor) - foto Roland Pellegrino

Miniștrii român și francez ai apărării trec în revistă Garda de onoare (The Romanian and the French Defence Ministers review the Guard of Honor) - foto Roland Pellegrino