Ceremonie de plecare în misiune în Afganistan (Ceremony of leaving in mission in Afghanistan)

Citirea extrasului din ordinul de misiune de cãtre colonelul Lucian Liºneanu de la Comandamentul Operaþional Întrunit (Colonelul Lucian Liºneanu from the Joint Operational Command reads the order of mission)- foto Florin Dina

Citirea extrasului din ordinul de misiune de către colonelul Lucian Lișneanu de la Comandamentul Operațional Întrunit (Colonelul Lucian Lișneanu from the Joint Operational Command reads the order of mission)- foto Florin Dina