RoFND XVII a revenit în țară (ROFND XVII returned home)

Aspect din timpul ceremoniei (Aspect from the ceremony) - foto Olivia Bucioacã

Aspect din timpul ceremoniei (Aspect from the ceremony) - foto Olivia Bucioacă