RoFND XVII a revenit în țară (ROFND XVII returned home)

ªeful SMFN, contraamiral Dorin Danilã, trece în revistã Detaºamentul Naþional de Forþe - RoFND XVII (Chief of the Land Forces Staff, Rear Admiral Dorin Danilã reviews the ROFND XVII Detachment)- foto Olivia Bucioacã

Șeful SMFN, contraamiral Dorin Danilă, trece în revistă Detașamentul Național de Forțe - RoFND XVII (Chief of the Land Forces Staff, Rear Admiral Dorin Danilă reviews the ROFND XVII Detachment)- foto Olivia Bucioacă