Secretarul de stat Dan Tătaru s-a întâlnit cu reprezentanții Asociației Naționale a Veteranilor de Război (State Secretary Dan Tataru met the representatives of the War Veterans National Association)

Secretarul de stat Dan Tãtaru ºi preºedintele ANVR general de armatã (ret) Marin Dragnea (State Secretary Dan Tataru  and the ANVR president Army General(ret)Marin Dragnea)

Secretarul de stat Dan Tătaru și președintele ANVR general de armată (ret) Marin Dragnea (State Secretary Dan Tataru and the ANVR president Army General(ret)Marin Dragnea)