Ministrul Apãrãrii Naþionale salutã drapelul (Minister of National Defence salutes the Flag)- foto Cristian SurugiuCitirea Ordinului Ministrului Apãrãrii Naþionale de numire a ºefului Statului Major al Forþelor Terestre (Read of Order of the Minister of National Defence of appointment of the Land Forces'Staff) - foto Cristian SurugiuGeneralul-maior Dan Ghica-Radu primeºte drapelul de luptã al Forþelor Terestre de la generalul-locotenent Teodor Frunzeti (Major General Dan Ghica-Radu receives the Land Forces' Combat Colors from Lieutenant General Teodor Frunzeti)- foto Cãtãlin Ovreiu
Ministrul Apărării Naționale salută drapelul (Minister of National Defence salutes the Flag)- foto Cristian Surugiu
Vizualizat: 1241 ori.
Citirea Ordinului Ministrului Apărării Naționale de numire a șefului Statului Major al Forțelor Terestre (Read of Order of the Minister of National Defence of appointment of the Land Forces'Staff) - foto Cristian Surugiu
Vizualizat: 1371 ori.
Generalul-maior Dan Ghica-Radu primește drapelul de luptă al Forțelor Terestre de la generalul-locotenent Teodor Frunzeti (Major General Dan Ghica-Radu receives the Land Forces' Combat Colors from Lieutenant General Teodor Frunzeti)- foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1511 ori.
Ministrul Apãrãrii Naþionale, Mihai Stãniºoarã, alãturi de amiralul Gheorghe Marin, ºeful SMG, ºi generalul-maior Dan Ghica-Radu, ºeful SMFT (Minister of National Defence, Mihai Stanisoara and the chief of General Staff, Admiral Gheorghe Marin and Major General Dan Ghica Radu, chief of Land Forces' Staff)- foto Cãtãlin OvreiuGeneralul-maior Dan Ghica-Radu, ºeful Statului Major al Forþelor Terestre (Major General Dan Ghica Radu, chief of Land Forces'Staff)- foto Cãtãlin Ovreiu
Ministrul Apărării Naționale, Mihai Stănișoară, alături de amiralul Gheorghe Marin, șeful SMG, și generalul-maior Dan Ghica-Radu, șeful SMFT (Minister of National Defence, Mihai Stanisoara and the chief of General Staff, Admiral Gheorghe Marin and Major General Dan Ghica Radu, chief of Land Forces' Staff)- foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1377 ori.
Generalul-maior Dan Ghica-Radu, șeful Statului Major al Forțelor Terestre (Major General Dan Ghica Radu, chief of Land Forces'Staff)- foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1921 ori.