Generalul-maior Dan Ghica-Radu, șeful Statului Major al Forțelor Terestre (Major General Dan Ghica Radu, chief of Land Forces' Staff)

Generalul-maior Dan Ghica-Radu primeºte drapelul de luptã al Forþelor Terestre de la generalul-locotenent Teodor Frunzeti (Major General Dan Ghica-Radu receives the Land Forces' Combat Colors from Lieutenant General Teodor Frunzeti)- foto Cãtãlin Ovreiu

Generalul-maior Dan Ghica-Radu primește drapelul de luptă al Forțelor Terestre de la generalul-locotenent Teodor Frunzeti (Major General Dan Ghica-Radu receives the Land Forces' Combat Colors from Lieutenant General Teodor Frunzeti)- foto Cătălin Ovreiu