Generalul-maior Dan Ghica-Radu, șeful Statului Major al Forțelor Terestre (Major General Dan Ghica Radu, chief of Land Forces' Staff)

Ministrul Apãrãrii Naþionale, Mihai Stãniºoarã, alãturi de amiralul Gheorghe Marin, ºeful SMG, ºi generalul-maior Dan Ghica-Radu, ºeful SMFT (Minister of National Defence, Mihai Stanisoara and the chief of General Staff, Admiral Gheorghe Marin and Major General Dan Ghica Radu, chief of Land Forces' Staff)- foto Cãtãlin Ovreiu

Ministrul Apărării Naționale, Mihai Stănișoară, alături de amiralul Gheorghe Marin, șeful SMG, și generalul-maior Dan Ghica-Radu, șeful SMFT (Minister of National Defence, Mihai Stanisoara and the chief of General Staff, Admiral Gheorghe Marin and Major General Dan Ghica Radu, chief of Land Forces' Staff)- foto Cătălin Ovreiu