Ministrul Stãniºoarã ºi generalul-maior Dohotariu împreunã cu militarii participanþi la activitate (Minister Stanisoara and Major General Dohotariu together with the militaries) - foto Marius VlãduþuMinistrul apãrãrii naþionale discutã cu militarii înainte de începerea activitãþilor (Minister of National Defence discussing with the militaries before the activity)- foto Marius VlãduþuMinistrul Stãniºoarã pe timpul activitãþii (Minister Stanisoara during the activity)- foto Marius Vlãduþu
Ministrul Stănișoară și generalul-maior Dohotariu împreună cu militarii participanți la activitate (Minister Stanisoara and Major General Dohotariu together with the militaries) - foto Marius Vlăduțu
Vizualizat: 1410 ori.
Ministrul apărării naționale discută cu militarii înainte de începerea activităților (Minister of National Defence discussing with the militaries before the activity)- foto Marius Vlăduțu
Vizualizat: 1276 ori.
Ministrul Stănișoară pe timpul activității (Minister Stanisoara during the activity)- foto Marius Vlăduțu
Vizualizat: 1100 ori.
Generalul-maior Nicolaie Dohotariu ºi generalul de brigadã Gheorghe Simina, comandantul Brigãzii 2 Rovine,  alãturi de jurnaliºtii participanþi la activitate (Major General Nicolae Dohotariu-and Brigade General Gheorghe Simina, commander of the 2nd Brigade Rovine and the journalists)- foto Marius VlãduþuMilitari si civili participanþi la campania "România prinde rãdãcini" (Militaries and civilians participants in the campaign developed under the "Romania will take root" logo)- foto Marius VlãduþuMilitar participant la campania de împãdurire (A military-participant in the campaign)- foto Marius Vlãduþu
Generalul-maior Nicolaie Dohotariu și generalul de brigadă Gheorghe Simina, comandantul Brigăzii 2 Rovine, alături de jurnaliștii participanți la activitate (Major General Nicolae Dohotariu-and Brigade General Gheorghe Simina, commander of the 2nd Brigade Rovine and the journalists)- foto Marius Vlăduțu
Vizualizat: 1451 ori.
Militari si civili participanți la campania "România prinde rădăcini" (Militaries and civilians participants in the campaign developed under the "Romania will take root" logo)- foto Marius Vlăduțu
Vizualizat: 1140 ori.
Militar participant la campania de împădurire (A military-participant in the campaign)- foto Marius Vlăduțu
Vizualizat: 972 ori.
Aspecte din timpul activitãþii (Aspect from the activity) - foto Marius VlãduþuPe timpul plantãrii puieþilor de salcâmi (Plant of accacia trees)- foto Marius Vlãduþu
Aspecte din timpul activității (Aspect from the activity) - foto Marius Vlăduțu
Vizualizat: 990 ori.
Pe timpul plantării puieților de salcâmi (Plant of accacia trees)- foto Marius Vlăduțu
Vizualizat: 1024 ori.