Analiza activității Ministerului Apărării Naționale pe anul 2008 (The analysis of the activity of the Ministry of National Defence on 2008)

1-Preºedintele Traian Bãsescu, ministrul Mihai Stãniºoarã ºi ºeful SMG, amiralul Gheorghe Marin pe timpul intonãrii Imnului naþional al României (President Traian Basescu, Minister Mihai Stanisoara and chief of General Staff, Admiral Gheorghe Marin during the tune of the Anthem of Romania) - foto Petricã Mihalache

1-Președintele Traian Băsescu, ministrul Mihai Stănișoară și șeful SMG, amiralul Gheorghe Marin pe timpul intonării Imnului național al României (President Traian Basescu, Minister Mihai Stanisoara and chief of General Staff, Admiral Gheorghe Marin during the tune of the Anthem of Romania) - foto Petrică Mihalache