Analiza activității Ministerului Apărării Naționale pe anul 2008 (The analysis of the activity of the Ministry of National Defence on 2008)

2-Preºedintele salutã drapelul (The President salutes the Flag) - foto Toma Dumitru

2-Președintele salută drapelul (The President salutes the Flag) - foto Toma Dumitru