Tabãra româneascã de la Klina (Romanian camp in Klina)Comandantul KFOR în vizitã la contingentul român (KFOR commander visits the Romanian contingent)Militarii români prezintã onorul comandantului KFOR (Honor to KFOR commander paid by the Romanian militaries)
Tabăra românească de la Klina (Romanian camp in Klina)
Vizualizat: 787 ori.
Comandantul KFOR în vizită la contingentul român (KFOR commander visits the Romanian contingent)
Vizualizat: 733 ori.
Militarii români prezintă onorul comandantului KFOR (Honor to KFOR commander paid by the Romanian militaries)
Vizualizat: 685 ori.
Generalul Marcel Valentine, comandantul KFOR discutã cu militarii români (General Marcel Valentine, KFOR commander, talks with the Romanian militaries)Cooperare româno-italianã în Kosovo (Romanian-Italian cooperation in Kosovo)Post de control în zona de responsabilitate (Check point in the area of responsibility)
Generalul Marcel Valentine, comandantul KFOR discută cu militarii români (General Marcel Valentine, KFOR commander, talks with the Romanian militaries)
Vizualizat: 685 ori.
Cooperare româno-italiană în Kosovo (Romanian-Italian cooperation in Kosovo)
Vizualizat: 612 ori.
Post de control în zona de responsabilitate (Check point in the area of responsibility)
Vizualizat: 679 ori.
Militari în misiune de patrulare pe jos (Militaries in mission of patrol)Împreunã cu aliaþii de Ziua Armatei Române (Together with the allies in the Day of the Romanian Armed Forces)Dislocarea detaºamentului românesc în Kosovo (Deployment of the Romanian Detachment in Kosovo)
Militari în misiune de patrulare pe jos (Militaries in mission of patrol)
Vizualizat: 695 ori.
Împreună cu aliații de Ziua Armatei Române (Together with the allies in the Day of the Romanian Armed Forces)
Vizualizat: 748 ori.
Dislocarea detașamentului românesc în Kosovo (Deployment of the Romanian Detachment in Kosovo)
Vizualizat: 732 ori.
Ceremonia de înãlþare a Drapelului (Hoist of Flag)Intrarea în teatrul de operaþii din Kosovo (Coming into the theater of operations in Kosovo)Verificare documentelor la accesul n campul Klina (Ckeck of papers to access Klina camp)
Ceremonia de înălțare a Drapelului (Hoist of Flag)
Vizualizat: 602 ori.
Intrarea în teatrul de operații din Kosovo (Coming into the theater of operations in Kosovo)
Vizualizat: 636 ori.
Verificare documentelor la accesul n campul Klina (Ckeck of papers to access Klina camp)
Vizualizat: 687 ori.
Acordarea de asistenþã medicalã locuitorilor din Kosovo (Medical assistance granted to  the locals in Kosovo)Militari români în cadrul misiunii KFOR (Romanian militaries within KFOR mission)Misiune de patrulare româno-italianã (Romanian-Italian patrol mission)
Acordarea de asistență medicală locuitorilor din Kosovo (Medical assistance granted to the locals in Kosovo)
Vizualizat: 600 ori.
Militari români în cadrul misiunii KFOR (Romanian militaries within KFOR mission)
Vizualizat: 913 ori.
Misiune de patrulare româno-italiană (Romanian-Italian patrol mission)
Vizualizat: 669 ori.