Kosovo - KFOR (Kosovo - KFOR)

Post de control în zona de responsabilitate (Check point in the area of responsibility)

Post de control īn zona de responsabilitate (Check point in the area of responsibility)