Kosovo - KFOR (Kosovo - KFOR)

Controlul de securitate pe cãile de acces(Check point on route)

Controlul de securitate pe căile de acces(Check point on route)